Op 13-01-2023 is de Stichting Grafische Werkplaats Nijmegen opgericht. De Stichting stelt zich tot doel het grafisch ambacht in de breedste zin van het woord in Oost-Nederland in stand te houden.

Door middel van uitwisseling en overdracht tijdens lessen en workshops kunnen het door Ger Driessen ingebrachte instrumentarium en de bijbehorende inventaris in de werkplaats ten volle gebruikt worden door kunstenaars en belangstellenden voor de grafische technieken.

Het ultieme doel is dat de werkplaats uitmondt in een inspirerend en bloeiend nest waar professional en leek, jong en oud graag samenkomen om zich de grafische technieken eigen te maken.